• I. Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh.

  Năm 1986, Đại hội VI của Đảng, với quan điểm đổi mới tòan diện, trong đó có đổi mới phương thức vận động tập hợp quần chúng thì vấn đề thành lập Hội CCB toàn quốc đã có sự thống nhất cao trong các cơ quan Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để hội CCB Việt Nam ra đời. Ngày 06.12.1989, Bộ Chính trị Trung ương Đảng khóa VI, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh quyết định thành lập Hội CCB Việt Nam. Đây là một chủ trương đúng đắn, vừa đáp ứng tình hình nhiệm vụ cách mạng trong giai đọan mới, vừa đáp ứng nguyện vọng thiết tha chính đáng của các thế hệ CCB cả nước và thành phố Hồ Chí Minh.

  Sau quyết định của Bộ Chính trị, ngày 24.2.1990, Nhà nước công nhận về mặt tổ chức và hoạt động của Hội CCB Việt Nam. Ngày 14.4.1990, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ra quyết định công nhận Hội CCB Việt Nam là một thành viên của MTTQ Việt Nam.

  Sau khi có quyết định của Bộ Chính trị cho phép thành lập Hội CCB Việt Nam, ngày 2.3.1990, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh ra thông tri về việc thành lập Hội CCB Việt Nam – TP.Hồ Chí Minh và quyết định thành lập Ban chấp hành lâm thời Hội CCB thành phố gồm 25 đ/c, do Thượng tướng Trần Văn Trà, P.Chủ tịch Trung ương lâm thời Hội CCB Việt Nam làm Chủ tịch, 2 đ/c Thiếu tướng Đào Sơn Tây và Tô Ký làm P.Chủ tịch.

  Ngày 21.3.1990, UBND TP.Hồ Chí Minh ra quyết định cấp phép thành lập và hoạt động của Hội CCB thành phố.

  Quyết định của Bộ Chính trị, Hội đồng Bộ trưởng thành lập Hội CCB Việt Nam với tư cách là một đòan thể nhân dân cách mạng hoạt động chính trị – xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, là thành viên của MTTQ Việt Nam, tổ chức cả ở 4 cấp Trung ương, tỉnh, thành, quận, huyện, phường, xã đã đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lòng mong đợi của tòan thể CCB cũng như nhân dân cả nước và thành phố, động viên cổ vũ, tạo một khí thế rất sôi nổi.

  II. Hội CCB Thành Phố Qua Các Kỳ Đại Hội.

  Đại hội lần thứ nhất: Sau 2 năm thành lập và hoạt động, Đại hội lần I Hội CCB thành phố được tiến hành trong 2 ngày 28 – 29.4.1992, có 363 đại biểu, thay mặt cho hơn 10.711 hội viên về dự.

  Đại hội vinh dự được các đ/c lãnh đạo cao cấp của trung ương và thành phố đến dự: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt, P.Chủ tịch Hội đồng Nhà nước/Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tứơng Văn Tiến Dũng, Chủ tịch BCH lâm thời Hội CCB Việt Nam Song Hào, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Võ Trần Chí … Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm kỳ I (1992 – 1997) là tập trung làm tốt phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đủ sức hòan thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội, với phương châm phát triển Hội là: “Chất lượng cao, đồng thời phải có số lượng đông. Nắm vững chất lượng đồng thời mạnh dạn phát triển số lượng, chú trọng đúng mức đối tượng trẻ”.

  Trong thư gửi Đại hội CCB thành phố lần I: cố vấn BCH Trung ương Đảng Nguyễn Văn Linh đã viết: “Dưới sự chỉ đạo của Đảng, Hội CCB là một tổ chức xã hội – chính trị bao gồm hầu hết là những người Cộng sản lão thành sẽ sáng tạo ra nhiều biện pháp để cùng với các đòan thể khác trong MTTQ ra sức đấu tranh thực hiện mọi nhiệm vụ đổi mới trên các lĩnh vực của Nghị quyết Đại hội VI và Đại hội  VII, đồng thời cùng tòan Đảng, tòan dân ra sức chống lại âm mưu, thủ đọan diễn biến hòa bình của quân thù. Nhiệm vụ của Hội CCB thật là cao cả. Nhiệm vụ của các thành viên trong Hội CCB thành phố cũng như cả nước thật là quan trọng”. Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ 1992 – 1997 gồm 29 đ/c, do đ/c Trần Văn Trà làm Chủ tịch, 2 đ/c Tô Ký và Đào Sơn Tây làm P.Chủ tịch. Ngày 3.6.1996, Trung ương Hội CCB Việt Nam chuẩn y đ/c Tô Ký giữ chức Chủ tịch Hội CCB thành phố thay đ/c Trần Văn Trà từ trần.

  Đại hội lần thứ II: Tiến hành trong 2 ngày 12 – 13.6.1997, có 352 đại biểu, đại diện cho gần 31.500 hội viên toàn thành phố, Đại hội vinh dự được đ/c cố vấn Nguyễn Văn Linh, đại diện Trung ương Hội và lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh đến dự.

  Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế nhiệm kỳ I, Đại hội xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ II (1997 – 2002) tập trung 3 nội dung chính:

  Một là: Tiếp tục phát triển và củng cố Hội vững mạnh tòan diện, ngang tầm với nhiệm vụ hoạt động chính trị – xã hội của CCB, xứng đáng là “cơ sở chính trị vững chắc của chính quyền và nhân dân, chỗ dựa tin cậy lâu dài của Đảng.

  Hai là: Phấn đấu nâng hiệu quả thiết thực của các hoạt động chính trị – xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, góp phần ổn định chính trị, tăng cừơng quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường văn hóa, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, làm tốt việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

  Ba là: Làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của CCB, phấn đấu không để trở lại hiện tượng CCB đói, giảm tỉ lệ CCB nghèo, tiến tới đa số hội viên CCB có ngang mức sống trung bình và khá giả ở địa phương, các gia đình CCB đều là gia đình tiến bộ …

  Trong thư gởi Đại hội CCB thành phố lần II, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Nhiệm kỳ qua Hội CCB thành phố đã đạt thành tích lớn, quan trọng, nhưng phải thấy rằng đây chỉ mới là bước đầu, tuyệt đối không được thỏa mãn chủ quan … Tòan thể Hội CCB thành phố cần phải đòan kết hơn nữa, phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, ra sức học tập và công tác để nhiệm kỳ II đạt được những thành tích lớn hơn, những thành tích vượt bậc …”.

  Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ II (1997 – 2002) 39 đ/c, Ban Thường vụ 13 đ/c, do đ/c Đỗ Quang Hưng làm Chủ tịch, các đ/c Nguyễn Văn Sĩ, Nguyễn Văn Quảng, Võ Minh Như là P.Chủ tịch. Ngày 24.6 năm 1998, đ/c Nguyễn Văn Tòng, Ủy viên thư ký được Trung ương Hội chuẩn y giữ chức P.Chủ tịch Hội CCB thành phố nhiệm kỳ II thay đ/c Nguyễn Văn Sĩ, nghỉ công tác Hội.

  Đại hội lần III: Từ 8 – 9.7.2002, có 359 đại biểu, đại diện cho hơn 45.000 hội viên về dự. Đại hội được đ/c Trần Văn Quang, Chủ tịch TW Hội CCB Việt Nam và đ/c Võ Văn Cương, P.Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đến dự, phát biểu chỉ đạo.

  Từ kết quả đạt được và những mặt yếu tồn tại, đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung cho nhiệm kỳ III là: “Ra sức tập hợp đòan kết, vận động các thế hệ CCB; làm tốt tham mưu choc ấp ủy trong công tác vận động CCB và CQN, tích cực tham gia hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đẩy mạnh xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, có số lựơng đông, chất lượng ngày càng cao; xây dựng chi hội và bồi dưỡng chi hội trưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm đội ngũ kế thừa. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên với chỉ tiêu xóa hết đói nghèo trong CCB, đạt mức sống trung bình trở lên trong địa bàn dân cư, nâng dần lên khá giả, khuyến khích làm giàu chính đáng. Thành hội quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ các huyện ngoại thành tỉ lệ hộ nghèo còn cao. Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành với Đảng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, của chính quyền, là lực lượng nồng cốt trong khối đại đòan kết toàn dân ở thành phố”.

  - Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ III (2002 – 2007) 39 đ/c, Ban Thường vụ 13 đ/c, Trung tướng Đỗ Quang Hưng được bầu lại Chủ tịch và 3 đ/c P.Chủ tịch là Thiếu tướng Phan Khắc hy, Đại tá Hồ Minh Trí, Đại tá Hùynh Phước Lộc.

  Đại hội IV: Được tiến hành từ ngày 31.7 đến 1.8.2007, có 503 đại biểu, nhiều nhất so với 3 lần đại hội trước đại diện cho hơn 56.000 hội viên và có hơn 100 khách quý, có các đ/c lãnh đạo Thành ủy, Trung ương Hội, ban, ngành, đòan thể thành phố, các đ/c đại diện cho Hội CCB thành phố Hà Nội, Hội CCB các tỉnh miền Đông Nam Bộ, các đ/c lãnh đạo quận, huyện ủy, thủ trưởng các đơn vị, cơ quan HC – SN – DN có tổ chức Hội CCB về dự.

  Đại hội đã đánh giá hoạt động của Hội ngày càng phong phú, thiết thực, hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu đều đạt, một số nội dung đã vượt chỉ tiêu của Đại hội III đề ra.

  Trên cơ sở kết quả đạt được, đại hội xác định phương hướng nhiệm vụ của Hội trong nhiệm kỳ IV (2007 – 2012) là: “Hội CCB thành phố ra sức xây dựng, đoàn kết, vận động các thế hệ CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng kiên trung, đòan kết, gương mẫu, đổi mới, tích cực tham gia hoạt động, góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. Nâng cao nhận thức, chất lượng chính trị, tư tưởng và hoạt động của Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở”.

  Đại hội đã xác định những chỉ tiêu chính phải phấn đấu đạt được là:

  • Phát triển thêm từ 8.000 hội viên mới trở lên.

  • Hội viên đạt CCB gương mẫu hàng năm đạt trên 90%.

  • Hội viên đạt “gia đình văn hóa” hàng năm từ 85% trở lên.

  • Tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh lọai A trên 85%.

  • Sinh hoạt chi hội, số hội viên tham gia thường xuyên đạt từ 70% trở lên.

  • Phấn đấu cuối năm 2007 các quận, huyện Hội đều cơ bản xóa nghèo theo tiêu chí 6 triệu đồng/người/năm, không để tái nghèo.

  - Đại hội đã bầu Ban chấp hành mới gồm 43 đ/c, Ban Thừơng vụ 13 đ/c, đ/c Trung tứơng Đỗ Quang Hưng được bầu lại Chủ tịch và 3 đ/c P.Chủ tịch là Trung tướng Lê Thành Tâm, Trung tứơng Đỗ Xuân Công, Đại tá Hùynh Phước Lộc.

  Đại hội lần thứ V: Ngày 26 tháng 9 năm 2012, Đại hội đại biểu Hội CCB TP.Hồ Chí Minh lần thứ V nhiệm kỳ (2012 – 2017) được tiến hành với tinh thần: Phát huy bản chất truyền thống  “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

  Tham dự đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho 62.811 hội viên CCB toàn thành phố.

  Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và đồng chí Trần Hanh, Bí thư Đảng Đoàn - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

  Sau khi nghe báo cáo tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ (2007 – 2012), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 – 2017), bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ IV, Đại hội đại biểu Hội CCB TP.HCM lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã ra được Nghị quyết lãnh đạo.

  Đại hội đ bầu 45 đồng chí vào BCH Hội CCB thành phố khóa V nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban Thường vụ 15 đồng chí. Thường trực Thành hội 4  đồng chí gồm: Trung tướng Lê Thành tâm – Chủ tịch; Các Phó chủ tịch: Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương – Phó chủ tịch thường trực, Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Thiếu tướng Trần Đình Hạng.

  Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2012 – 2017).

  Phương hướng chung:

  Tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn là lực lượng kiên trung – đoàn kết – gương mẫu – đổi mới; tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy tiềm năng của CCB, giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo, tăng hộ khá, vươn lên làm giàu hợp pháp; tích cực tham gia giáo dục truyền thống, lý tượng cách mạng cho thanh thiếu niên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác; duy trì và mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; xây dựng hội luôn trong sạch – vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hội viên gương mẫu, gia đình văn hóa; chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CCB, lấy thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX và nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam lần V, làm mục tiêu phấn đấu, lấy học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh làm động lực trong xây dựng và hoạt động các cấp hội, hội viên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thành phố trong thời kỳ mới.

  Những chỉ tiêu cụ thể:

  - Về chính trị: Phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu trong hành động.

  - Phát triển từ 90 đến 95% số CCB đủ tiêu chuẩn vào Hội.

  - Số hội viên tham gia sinh hoạt chi hội đạt 70% trở lên.

  - 100% cán bộ Hội cơ sở, quận, huyện được tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội theo phân cấp.

  - Hàng năm có từ 90% trở lên số cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh loại A, 95% trở lên hội viên đạt “CCB gương mẫu” và 90% trở lên gia đình CCB đạt “Gia đình văn hóa”, không có hội viên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

  - 100% phường, xã, thị trấn các CLB CQN vẫn duy trì hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

  - Phấn đấu đến cuối năm 2013 toàn Hội hết hộ nghèo theo tiêu chí 12 triệu đồng/người/năm, phấn đấu vượt chuẩn cận nghèo (từ 12 đến 16 triệu đồng/người/năm) một cách bền vững, chống tái nghèo và tăng hộ khá theo tiêu chí mới của thành phố, phấn đấu 100% hội viên có nhà ở ổn định.

  - Quản lý và chỉ đạo các Ban LLTT hoạt động hiệu quả, thiết thực; động viên các thành viên tích cực tham gia các mặt công tác ở địa phương.

  Nguồn: Website Cựu chiến binh Việt Nam TP. Hồ Chí Minh