• Địa chỉ: Nhà C, số 10-12 Đinh Tiên Hoàng - phường Bến Nghé - quận 1 - thành phố Hồ Chí Minh

    Điện thoại: 08.38293828 - xin số 104

    Email: ccb@hcmussh.edu.vn

    Website: http://ccb.hcmussh.edu.vn/