Các văn bản chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường nhiệm kỳ 2017-2022

Các văn bản để các đồng chí tham khảo gồm:

1. Thông báo về việc góp ý các văn kiện: tải tại đây

2. Dự thảo văn kiện Đại hội Hội Cựu chiến binh Trường: tải tại đây

3. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh Thành phố: tải tại đây

4. Báo cáo một số vấn đề bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam: tải tại đây

 HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.