Trời mưa nấu cơm ở trạm

                Nguyễn Ngọc Thu


Cả tiểu đội xúm lại nấu cơm

Quay cuồng, vất vả

Trạm giao liên mỗi ngày mấy đơn vị đi qua

Củi khô hiếm quá

  

Những trận mưa rừng ngày đêm tầm tã

Bếp Hoàng Cầm như hồ ao

Ông khói thành ống dẫn nước

Đành đóng cọc lên đun

Bốn anh đứng bốn gốc

Căng tăng làm mái nhà

 

Lính nói cười ha hả

"Ban đêm phải che ánh lửa,

Ban ngày phải chống khói bay,

Cũng may - Trời mưa khâu này miễn cả!"

 

Tiếng pháp Địch bên kia đồi rung cây, rụng lá

Mưa vẫn rơi ầm ầm xối xả...

Nhưng gần hơn tất cả

Là tiếng cơm sôi 

                             (Đường Trường Sơn 12-1967)


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.